mp3

Laknat Allah SWT.

Adakah Malaysia lebih takut kepada laknat Allah SWT. saperti Brunei,
atau Malaysia lebih takut kepada laknat manusia,
yang dicipta oleh Allah SWT.